Outgroup
Proticia_venezuelensis
Colombitherium_tolimense
Carolozittelia_tapiroides
Propyrotherium_saxeum
Gryphodon_peruvianus
Baguatherium_jaureguii
Pyrotherium_macfaddeni
Pyrotherium_romeroi