Xystostrophia_umbraculum
Floweria_perversa
Floweria_pandora
Xystostrophia_woolworthana
Schuchertella_percha
Schuchertella_lens
Floweria_arctostriata
Floweria_transversalis
Floweria_magnacicatrix
Floweria_crassa
Floweria_becraftensis
Floweria_chemungensis
Floweria_anomala
Floweria_deformis
Floweria_lirella
Floweria_cornucopia
Floweria_prava
Floweria_iowensis