Athenaegis
Asketaspis
Tolypelepis
Ptomaspis
Capitaspis
Allocryptaspis
Homalaspidella_borealis
Boothiaspis
Listraspis
Alainaspis
Cyathaspis
Ariaspis_ornata
Ariaspis_arctata
Ctenaspis
Zaphoctenaspis
Arctictenaspis
Archaegonaspis
Americaspis
Anglaspis
Paraliliaspis
Liliaspis
Poraspis
Homalaspidella_nitida
Irregulareaspis
Dinaspidella
Nahanniaspis
Pionaspis_amplissima
Pionaspis_acuticosta
Torpedaspis
Dikenaspis
Vernonaspis
Anchipteraspis
Ulutitaspis
Rachiaspis
Xylaspis
Woodfjordaspis
Doryaspis
Psammosteus
Drepanaspis
Europrotaspis
Unarkaspis
Larnovaspis
Escharaspis
Zascinaspis_heintzi
Gigantaspis
Stegobranchiaspis
Protopteraspis_primaeva
Protopteraspis_gosseleti
Zascinaspis_carmani
Lampraspis
Panamintaspis
Blieckaspis
Pirumaspis
Lamiaspis
Protaspis
Eucyclaspis
Tuberculaspis
Psephaspis
Helaspis
Cyrtaspidichthys
Cosmaspis
Alaeckaspis
Djurinaspis
Oreaspis
Semipodolaspis
Mylopteraspidella
Podolaspis
Dnestraspis
Pavloaspis
Parapteraspis
Miltaspis
Mitraspis
Canadapteraspis
Pteraspis
Loricopteraspis
Rhinopteraspis
Althaspis
Errivaspis
Brachipteraspis