Thrinaxodon
Massetognathus
Probainognathus
Tritylodontids
Pachygenelus
Adelobasileus
Sinoconodon
Megazostrodon
Morganucodon
Hadrocodium
Haramiyavia
Thomasia
Megaconus
Sineleutherus
Eleuterodon
Castorocauda
Agilodocodon
Docofossor
Haldanodon
Pseudotribos
Shuotherium
Asfaltomylos
Ambondro
Bishops
Ausktribosphenos
Steropodon
Teinolophos
Tachyglossus
Ornithorhynchus
Obdurodon
Fruitafossor
Tinodon
Cimolodontans
Sinobaatar
Plagiaulacids
Kuehneodon
Rugosodon
Repenomamus
Gobiconodon
Amphilestes
Priacodon
Trioracodon
Jeholodens
Yanoconodon
Maotherium
Zhangheotherium
Spalacotherium
Akidolestes
Henkelotherium
Dryolestes
Vincelestes
Nanolestes
Peramus
Amphitherium
Kielantherium
Aegialodon
Juramaia
Eomaia
Murtoilestes
Prokennalestes
Montanalestes
Daulestes
Ukhaatherium
Asioryctes
Kennalestes
Gypsonictops
Cimolestes
Zalambdalestes
Aspanlestes
Protungulatum
Eoungulatum
Leptictis
Erinaceus
Oryctolagus
Rattus
Felis
Canis
Tamandua
Bradypus
Glyptotherium
Dasypus
Euphractus
Chaetophractus
Sinodelphys
Holoclemensia
Atokatheridium
Deltatheridium
Sulestes
Kokopellia
Asiatherium
Mayulestes
Turgidodon
Pediomys
Didelphodon
Albertatherium
Anchistodelphys
Andinodelphys
Pucadelphys
Marmosa
Didelphis
Caenolestes
Dasyurus
Perameles
Dromiciops
Thylacomyidae
Acrobates
Petauroides
Pseudocheirus
Phalanger
Macropus
Vombatus
Phascolarctos