Thrinaxodon
Massetoganthus
Probainognathus
Tritylodontids
Pachygenelus
Sinoconodon
Adelobasileus
Megazostrodon
Morganucodon
Haldanodon
Hadrocodium
Shuotherium
Asfaltomylos
Ambondro
Bishops
Ausktribosphenos
Steropodon
Teinolophos
Tachyglossus
Ornithorhynchus
Obdurodon
Amphilestes
Gobiconodon
Jeholodens
Trioracodon
Priacodon
Cimolodontans
Plagiaulacidans
Tinodon
Akidolestes
Spalacotherium
Zhangheotherium
Henkelotherium
Dryolestes
Vincelestes
Amphitherium
Nanolestes
Peramus
Kielantherium
Montanalestes
Eomaia
Prokennalestes
Daulestes
Ukhaatherium
Asioryctes
Kennalestes
Gypsonictops
Cimolestes
Zalambdalestes
Protungulatum
Leptictis
Erinaceus
Dasypus
Bradypus
Felis
Canis
Sinodelphys
Deltatheridium
Kokopellia
Asiatherium
Pediomys
Didelphodon
Andinodelphys
Pucadelphys
Marmosa
Didelphis
Caenolestes
Perameles
Dasyurus
Dromiciops
Phalanger
Macropus
Vombatus
Phascolarctos