Prokennalestes
Iugomortiferum
Potamotelses
Aenigmadelphys
Andinodelphys
Kokopellia
Sulestes
Mayulestes
Allqokirus
Holoclemensia
Pappotherium
Albertatherium
Protalphadon
Alphadon
Anchistodelphys
Turgidodon
Didelphodon
Pariadens
Nortedelphys_intermed
Nortedelphys_magnus
Ectocentrocristus
Prepidolops
Perrodelphys
Pauladelphys
Protodidelphis
Bobbschaefferia
Chulpasia
Caroloameghinia
Procaroloameghinia
Roberthoffstetteria
Gaylordia
Didelphopsis
Guggenheimia
Tiulordia
Itaboraidelphys
Pucadelphys
Marambiotherium
Glasbius
Pediomys
Dakotadens
Microbiotherium
Dromiciops
Khasia
Derorhynchus
Mesetadelphys
Sternbergia
Cocatherium
Lestoros
Polydolops
Epidolops
Bonapartherium