Simpsonotus
Colbertia
Pleurostylodon
Antepithecus
Notopithecus
Guilielmoscottia
Transpithecus
Antofagastia
Punapithecus
Ignigena
Johnbell
Eopachyrucos
Proargyrohyrax
Santiagorothia
Brucemacfaddenia
Federicoanaya
Archaeophylus
Progaleopithecus
Miocochilius
Protypotherium
Plagiarthus
Interatherium
Cochilius