Simpsonotus
Pleurostylodon
Colbertia
Notopithecus
Antepithecus
Antofagastia
Punapithecus
Johnbell
Ignigena
Eopachyrucos
Santiagorothia
Proargyrohyrax
Archaeophylus
Federicoanaya
Brucemacfaddenia
Plagiarthus
Cochilius
Interatherium
Protypotherium
Miocochilius
Progaleopithecus
Transpithecus
Guilielmoscottia