Outgroup
Eoastrapostylops
Trigonostylops
Tetragonostylops
Albertogaudrya
Astraponotus
Scaglia
Parastrapotherium
Astrapotherium
Astrapothericulus