Zalambdalestes
Macrauchenia
Leptictis
Phenacodus
Meniscotherium
Protolipterna
Proterotherium
Trigonostylops
Astrapotherium
Pyrotherium
Notostylops
Henricosbornia
Simpsonotus
Colbertia
Oldfieldthomasia
Campanorco
Acropithecus
Ultrapithecus
MNHN_F_BRD_23
Pleurostylodon
Puelia
Rhynchippus
Eurygenium
Eomorphippus
Morphippus
Colpodon
Ancylocoelus
Leontinia
Scarittia
Pascualihippus
Argyrohippus
Nesodon
Adinotherium
Hoffstetterius
Ponanskytherium
Toxodon
Homalodotherium
Asmodeus
Thomashuxleya
Periphragnis
Pampahippus
Ryphodon
Notopithecus
Protypotherium
Miocochilius
Federicoanaya
Archaeophylus
Plagiarthrus
Cochilius
Interatherium
Eohyrax
Pseudhyrax
Archaeotypotherium
Trachytherus
Plesiotypotherium
Mesotherium
Archaeohyrax
Prohegetotherium
Hegetotherium
Prosotherium
Paedotherium