Hypothetical_ancesto
Akysis
Parakysis
Acrochordonichthys
Breitensteinia
Bagarius
Sisor
Gagata
Nangra
Glyptothorax
Glyptosternoides
Pseudecheneis
Aspredinidae
Conta
Erethistoides
Erethistes
Hara
Laguvia
Pseudolaguvia
Amblyceps
Liobagrus