Amia_calva
Amiopsis_lepidota
Ickechaoamia_meridionali
Sinamia_chinhuaensis
Sinamia_huananennsis
Sinamia_liaoningensis
Sinamia_luozigouensis
Sinamia_poyangica
Sinamia_zdanskyi
Sinamia_lanzhouensis
Sinamia_kukurihime
Siamamia_naga