Kinorhyncha
Loricifera
Ancalagon
Fieldia
Maccabeus
Halicryptus
Priapulites
Priapulopsis
Acanthopriapulus
Priapulus
Maotianshania
Ottoia
Selkirkia
Cricocosmia
Palaeoscolex
Louisella
Scolecofurca
Meiopriapulus
Tubiluchus