Outgroup
Sorex_bor
Sorex_minutus
Sorex_praearaneus
Deinsdorfia
Dimylosorex_tholodus
Blarinella_quadraticauda
Alloblarinella_europaea
Cokia
Mafia
Neomysorex_alpinoicles
Macroneomys_brachygnathus
Neomys_newtoni
Neomys_fodiens
Chimarrogale
Nectogale_elegans
Lunanosorex_lii
Dolinasorex_glyphodon
Paranourosorex
Anourosorex
Crusafontina_enclemica
Zelceina_soriculoides
Paenepeteyia_zhudingi
Petenyia_hungarica
Petenyia_dubia
Hemisorex_robustus
Blarinoicles_mariae
Sulimskia_kretzoii
Shikamainosorex_densicingulata
Asoriculus_gibberodon
Soriculus
Nesiotites_ponsi
Nesiotites_hidalgo
Beremendia_pohaiensis
Beremendia_fissiclens
Beremendia_minor
Kordosia_topali
Amblycoptus