Thrinaxodon
Massetognathus
Probainognathus
Tritylodontids
Pachygenelus
Adelobasileus
Sinoconodon
Morganucodon
Megazostrodon
Haldanodon
Hadrocodium
Teinolophos
Steropodon
Tachyglossus
Obdurodon
Ornithorhynchus
Fruitafossor
Gobiconodon
Amphilestes
Tinodon
Zhangheotherium
Shuotherium
Asfaltomylos
Ambondro
Ausktribosphenos
Bishops
Amphitherium
Vincelestes
Dryolestes
Henkelotherium
Nanolestes
Peramus
Kielantherium
Aegialodon
Daulestes
Montanalestes
Prokennalestes
Murtoilestes
Eomaia
Ukhaatherium
Kennalestes
Asioryctes
Zalambdalestes
Leptictis
Aspanlestes
Eoungulatum
Protungulatum
Erinaceus
Canis
Felis
Bradypus
Tamandua
Glyptotherium
Dasypus
Chaetophractus
Euphractus
Rattus
Oryctolagus
Cimolestes
Gypsonictops
Holoclemensia
Sinodelphys
Deltatheridium
Atokatheridium
Sulestes
Marsasia
Kokopellia
Asiatherium
Anchistodelphys
Albertatherium
Didelphodon
Pediomys
Turgidodon
Mayulestes
Pucadelphys
Andinodelphys
Didelphis
Marmosa
Caenolestes
Dasyurus
Perameles
Dromiciops
Thylacomyidae
Acrobates
Phalanger
Pseudocheirus
Petauroides
Macropus
Phascolarctos
Vombatus
Haramiyavia
Plagiaulacidans
Cimolodontans
Jeholodens
Priacodon
Trioracodon