Tyrannosauridae
Ornithomimidae
Deinonychus
Archaeopteryx
Ornithothoraces
Alvarezsaurus
Mononykus
Patagonykus