Brycon
Astyanax_scabripinnis
Pseudocheirodon
Cheirodon
Odontostilbe_piaba_group
Megacheirodon_unicus
Spintherobolus_papilliferu
Spintherobolus_subgroup_b