Cheirolepis_canadensis
Cheirolepis_schultzei
Cheirolepis_trailli
Tegeolepis_clarki
Kentuckia_hlavini
Osorioichthys_marginis
Moythomasia_durgaringa
Cuneognathus_gardineri
Limnomnis_delayni
Moythomasia_nitida
Krasnayorichthys_jesseni
Stegotrachelus_finlayi
Mimia_toobsi
Mimia_sp_nov
Donnrosenia_schaefferi
Howqualepis_rostridens
Uranolophus_wyomingensis
Onychodus_jandemarrai
Miguashaia_bureaui