Scelidosaurus
Animantarx
Anoplosaurus
Edmontonia
Niobrarasaurus
Nodosaurus
Panoplosaurus
Pawpawsaurus
Sauropelta
Silvisaurus
Stegopelta
Struthiosaurus
Texasetes