Scelidosaurus
Minmi
Mymoorapelta
Shamosaurus
Pawpawsaurus
Sauropelta
Edmontonia
Panoplosaurus
Polacanthus
Gastonia
Tsagantegia
Pinacosaurus
Euoplocephalus
Ankylosaurus
Saichania
Tarchia