Herrerasaurus
Heterodontosaurus
Scutellosaurus
Lesothosaurus
Agilisaurus
Hexinlusaurus
Othnielosaurus
Oryctodromeus
Zephyrosaurus
Orodromeus
Parksosaurus
Thescelosaurus_neglectus
Thescelosaurus_assinaboiensis
Thescelosaurus_garbanii
Hypsilophodon
Gasparinisaura
Tenontosaurus
Rhabdodon
Dryosaurus_altus
Dryosaurus_lettowvorbecki
Camptosaurus
Iguanodon
Ouranosaurus